نویسنده = اکبریان، فاطمه
تعداد مقالات: 1
1. نقش فضای مجازی در تحولات صنعت گردشگری (مطالعه موردی گردشگری فرهنگی و تاریخی)

دوره 8، شماره 4، پاییز 1397، صفحه 159-180

مهرداد متانی؛ فاطمه اکبریان؛ سیده نسرین تقی زاده شیاده