نویسنده = توکلان، علی
تعداد مقالات: 1
1. نقش مدیریت شهری بر زیست‌پذیری شهر مطالعه موردی: شهر شهرکرد

دوره 9، شماره 3، تابستان 1398، صفحه 147-160

پژمان محمدی ده چشمه؛ یوسفعلی زیاری؛ علی توکلان