نویسنده = حسینی، سید محمد
1. تحلیل و سطح‌بندی مسکن در استان‌های مرزی با استفاده از مدل‌های تصمیم‌گیری چندمعیاره

دوره 31، شماره 1، تابستان 1397، صفحه 259-268

سید محمد حسینی؛ عسکر خدادادی؛ سید علی حسینی