نویسنده = جوانبخت قهفرخی، زهره
تعداد مقالات: 1
1. طرح‌ریزی استراتژیک قابلیت‌های گردشگری در عرفان اسلامی (با تاکید بر منطقه قومس)

دوره 8، شماره 3، تابستان 1397، صفحه 157-174

مهدی سقایی؛ زهره جوانبخت قهفرخی؛ حجت حاتمی نژاد؛ مجتبی ثابت کوشکی نیان