نویسنده = زیاری، یوسفعلی
1. (نقش مدیریت شهری بر زیست‌پذیری شهر مطالعه موردی: شهر شهرکرد)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 شهریور 1398

پژمان محمدی ده چشمه؛ یوسفعلی زیاری؛ علی توکلان