نویسنده = حاجی فتحعلی، مهسا
تعداد مقالات: 1
1. نقش شهر آموزش محور در مدیریت مشارکتی

دوره 7، شماره 1، زمستان 1395، صفحه 53-68

حسین مجتبی زاده؛ مهسا حاجی فتحعلی؛ ماندانا حبیبی