نویسنده = جواهری پور، مهرداد
تعداد مقالات: 1
1. ساخت یابی الگوهای مشارکت سیاسی (مورد پژوهی: ایران در دوره جمهوری اسلامی)

دوره 8، شماره 4، پاییز 1397، صفحه 395-409

شهرام طهماسبی؛ مهرداد جواهری پور؛ رضا علی محسنی