نویسنده = زارعی، محمد ابراهیم
تعداد مقالات: 1
1. ساختار کالبدی- فضایی شهر یزد از آغاز دوره اسلامی تا پایان دوره آل‌مظفر براساس مدارک و شواهد موجود

دوره 9، شماره 4، پاییز 1398، صفحه 159-178

سید فضل الله میر دهقان اشکذری؛ محمد ابراهیم زارعی؛ جعفر نوری