نویسنده = شعبانی، محمد
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل شریان‌های حیاتی شهر تهران با رویکرد مدیریت بحران(مطالعه موردی منطقه 9)

دوره 8، شماره 4، پاییز 1397، صفحه 449-466

محمد شعبانی؛ محمد رضا زند مقدم؛ سعید کامیابی