نویسنده = پیراهری، نیر
تعداد مقالات: 1
1. تحولات قومی در مرزهای ایران قبل و بعد از جنگ تحمیلی:ابعاد و راهکارها

دوره 8، شماره 3، تابستان 1397، صفحه 31-54

علی عادلی؛ سروش فتحی؛ نیر پیراهری