نویسنده = صدیق بازکیاگوراب، مهسا
1. ارزیابی شرایط اقلیم گردشگری شهرهای منتخب استان اصفهان بر اساس شاخص‌های اقلیم گردشگری

دوره 33، شماره 1، زمستان 1397، صفحه 43-55

محمد علیزاده؛ محمد رحیمی؛ ریحانه ‌ نیک‌بخت؛ مهسا صدیق بازکیاگوراب