نویسنده = عزتی، عزت اله
تعداد مقالات: 1
1. تحلیلی بر ژئوپلیتیک غرب ایران با محوریت لرستان

دوره 9، شماره 2، بهار 1398، صفحه 695-717

سیاوش مرادی پور؛ عزت اله عزتی