نویسنده = رضوانی، علی اصغر
تعداد مقالات: 1
1. آسیب شناسی ساختارهای نهادی اثرگذار در تحقق مدیریت یکپارچه شهری پایتخت

دوره 9، شماره 2، بهار 1398، صفحه 747-766

محمد سهرابی؛ علی اصغر رضوانی؛ آزیتا رجبی