نویسنده = کهکی، فاطمه سادات
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل‌فضایی اثرات کارخانه سیمان لار در توسعه منطقه ای با رویکرد تاب آوری (مطالعه موردی: بخش رودآب شهرستان سبزوار)

دوره 9، شماره 2، بهار 1398، صفحه 393-408

میرنجف موسوی؛ محمد اسکندری ثانی؛ فاطمه سادات کهکی؛ عظیمه مفاخری