دوره و شماره: دوره 6، شماره 1 - شماره پیاپی 21، زمستان 1394 

مقاله علمی -پژوهشی کاربردی

1. روند تغییرات دما در چابهار

صفحه 7-17

علی سالاری؛ امیر گندمکار؛ هوشمند عطایی


7. تأثیر باز زنده‌سازی بافت تاریخی بر توسعه گردشگری

صفحه 99-108

حسین مجتبی زاده؛ علی رحمتی ملایی؛ معصومه رحمتی ملایی؛ سونا شاهی پور