دوره و شماره: دوره 7، شماره 1 - شماره پیاپی 25، زمستان 1395 
5. نقش شهر آموزش محور در مدیریت مشارکتی

صفحه 53-68

حسین مجتبی زاده؛ مهسا حاجی فتحعلی؛ ماندانا حبیبی


13. بررسی روند تغییرات کاربری اراضی بر روی کیفیت آّب زیرزمینی دشت یزد-اردکان

صفحه 189-199

جواد رفیع شریف آباد؛ احمد نوحه گر؛ غلامرضا زهتابیان؛ حسن خسروی؛ حمید غلامی


14. بررسی نقش فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات پیرامون سبک زندگی فرهنگی روستاییان شهرستان مشگین‌شهر

صفحه 201-212

وکیل حیدری ساربان؛ میرناصر میرباقری هیر؛ اباذر اشتری مهرجردی؛ حسین ابراهیم زاده اسمین


16. ابعاد توسعه اجتماعی در قشم با تکیه بر نظریه پارسنز

صفحه 225-234

حسین ابوالحسن تنهایی؛ باقر ساروخانی؛ نادرقلی قورچیان؛ عباس براهیمی قلعه قاضی