دوره و شماره: دوره 9، شماره 3 - شماره پیاپی 35، تابستان 1398 
11. توسعه گردشگری سلامت در مشهد با روش مدل سازی ساختاری تفسیری

صفحه 613-623

احمد باغی؛ حسین وظیفه دوست؛ وحید رضا میرابی


12. برآورد ارزش تفرجی پارک ملت ایلام با استفاده از روش ارزش‌گذاری مشروط

صفحه 625-640

ثمانه تیمور نژاد؛ علی سایه میری؛ حشمت الله عسگری؛ علی مهدوی؛ علیرضا اقبالی