دوره و شماره: دوره 9، شماره 3 - شماره پیاپی 35، تابستان 1398 
16. توسعه گردشگری سلامت در مشهد با روش مدل سازی ساختاری تفسیری

صفحه 613-623

احمد باغی؛ حسین وظیفه دوست؛ وحید رضا میرابی


17. برآورد ارزش تفرجی پارک ملت ایلام با استفاده از روش ارزش‌گذاری مشروط

صفحه 625-640

ثمانه تیمور نژاد؛ علی سایه میری؛ حشمت الله عسگری؛ علی مهدوی؛ علیرضا اقبالی


24. بررسی ساختارهای قومی و امنیتی در منطقه شمال غرب ایران

صفحه 771-794

علی ایمان نژاد؛ حیدر لطفی؛ داود حسن آبادی