دوره و شماره: دوره 10، 2-2 - شماره پیاپی 38، بهار 1399 

مقاله های برگرفته از رساله و پایان نامه

1. تبیین زیست‌پذیری بخش مرکزی کلانشهر تبریز با رویکرد آینده‌نگاری

صفحه 547-565

علیرضا صدیقی اقدس؛ بختیار عزت پناه؛ بشیر بیگ بابایی


2. آسیب‌شناسی دورنمای همگرایی ایران و کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای: مطالعه موردی چین

صفحه 567-592

سید مرتضی طباطبایی؛ علی اصغر اسماعیل پورروشن؛ تهمینه دانیالی؛ حیدر لطفی


مقاله علمی -پژوهشی کاربردی

7. بررسی تاثیرسرمایه اجتماعی برمدیریت بحران های شهری (نمونه موردی:منطقه15شهرتهران)

صفحه 671-686

سید خلیل سیدعلیپور؛ حسین خورشیدی


مقاله های برگرفته از رساله و پایان نامه

8. الزامات مدیریت بحران‌های شهری از دیدگاه حقوق کیفری و فقه امامیه

صفحه 687-717

فاطمه احمدی؛ جابر اسماعیلی


9. بررسی چالش های پیشگیری اجتماعی؛ مطالعه موردی جرایم وآلودگی های زیست محیطی

صفحه 719-732

مینا فردین؛ علیرضا میلانی؛ مسعود بیرانوند؛ مجید متین راسخ


مقاله علمی -پژوهشی کاربردی

12. بررسی نگرش دانشجویان به پدیده مهاجرت(مورد مطالعه دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف و علم و صنعت)

صفحه 773-788

فاطمه قمریان؛ سروش فتحی؛ مهرداد نوابخش


13. مدیریت و برنامه‌ریزی مجتمع‌های گردشگری روستایی در راستای آمایش روستایی؛ مطالعه موردی روستاهای استان کردستان

صفحه 789-808

زین‌العابدین کرمی؛ علی اصغر اسمعیل پور روشن؛ اکبر عباسیان؛ شهرزاد لطفی؛ مصیب عباسی


مقاله های برگرفته از رساله و پایان نامه

14. بررسی مدلهای طراحی شهری فرایند محور و نقش آن در بهبود مداخلات در مراکز شهری

صفحه 809-821

اردلان کریمی؛ زهرا شرقی


مقاله علمی -پژوهشی کاربردی

15. بررسی راهکارهای توسعه منطقه‌ای استان خراسان رضوی با رویکرد رقابت-پذیری منطقه‌ای

صفحه 823-839

کرامت اله زیاری؛ محمد اسکندری ثانی؛ فاطمه کهکی؛ سیروس رامش


مقاله های برگرفته از رساله و پایان نامه

17. ارزیابی توسعه گردشگری شهرستان بندرانزلی با استفاده ازمدل دلفی

صفحه 857-875

گیسو ماهوتی؛ منوچهر طبیبیان


مقاله علمی -پژوهشی کاربردی

18. سنجش میزان رضایتمندی شهروندان از عملکرد سازمان‎های خدمات‎‌رسان در شهر کوهدشت

صفحه 877-895

نبی مرادپور؛ نازنین محمدی؛ مصطفی شاهینی فر؛ مریم بیرانوند زاده


مقاله های برگرفته از رساله و پایان نامه

19. امکان‌سنجی گردشگری سلامت در کلان‌شهر تبریز

صفحه 897-916

جلال مظفری؛ محمد رضا پور محمدی؛ بختیار عزت پناه


21. مبانی گردشگری در حقوق بین‌الملل؛ مطالعه موردی حق برخورداری از محیط زیست سالم

صفحه 941-964

علیرضا معینیان؛ حیدر لطفی؛ محمد مهدی رحیمی؛ کامران جورابلو


مقاله علمی -پژوهشی کاربردی

23. ارزیابی اصول نوشهرگرایی در جهت احیاء بافت‌های قدیمی حریم رودخانه ها

صفحه 979-1000

حسین موسی زاده؛ مریم کیایی؛ عبدالرحمن احسان؛ محمد علی جعفری


مقاله های برگرفته از رساله و پایان نامه

24. بررسی نقش تهدیدات درونی و بیرونی منطقه شمال غرب بر تدوین راهبردهای دفاعی با ماهیت جغرافیایی- سیاسی

صفحه 1001-1015

معصوم سلیمی نازلو؛ پیروز مجتهد زاده؛ حیدر لطفی؛ محمد تقی رضویان


25. تبیین مدل فرایند سیاست گذاری در پیشگیری از رتینوپاتی دیابتی

صفحه 1017-1028

عباس نرگسیان؛ ابوعلی ودادهیر؛ فرزان کیان ارثی؛ مجید جعفری هرندی


مقاله علمی -پژوهشی کاربردی

27. برآیند نقش ژئوپلیتیک جریانات فکری خاص خاورمیانه در امنیت منطقه ای

صفحه 1051-1069

کیومرث یزدان پناه درو؛ رضا دولتی؛ سعید براهوئی


مقاله های برگرفته از رساله و پایان نامه

28. مطالعه تطبیقی در بازارهای سنتی با تأکید بر مؤلفه های اجتماعی-اقتصادی نمونه موردی: بازارهای سنندج و سلیمانیه

صفحه 1071-1087

الهام فاطمی؛ ارسلان طهماسبی؛ آلان فریدون


29. تحلیل و بررسی نقش مؤلفه‌های ژئوپلیتیک در سیاست خارجی کشورهای منطقه‌ خلیج‌فارس

صفحه 1089-1109

جواد معیتی؛ حیدر لطفی؛ پیروز مجتهد زاده؛ مجید ولی شریعت پناهی


مقاله علمی -پژوهشی کاربردی

32. تحلیل فرصت‎ها و چالش‌های ژئوپلیتیک ایران بر گردشگری مذهبی (مطالعه موردی: شهر مشهد)

صفحه 1141-1166

افشین متقی؛ آرش قربانی سپهر؛ لیلا کیانی؛ مهتاب امرایی