دوره و شماره: دوره 12، شماره 1 - شماره پیاپی 45، دی 1400 

مقاله علمی -پژوهشی کاربردی

1. رویکرد ژئوپلیتیکی به نقش ایران در منطقه خلیج فارس

صفحه 1-17

10.22034/jgeoq.2021.141767

سید عباس احمدی؛ نرجس سادات حسینی


مقاله های برگرفته از رساله و پایان نامه

2. ارائه الگویی هوشمند برای مدیریت پسماند شهری

صفحه 19-30

10.22034/jgeoq.2021.141769

علی خسروی مقدم؛ سید احمد شایان نیا؛ محمد مهدی موحدی؛ خسرو عزیزی


مقاله های برگرفته از رساله و پایان نامه

10. تبیین مفاهیم و ارزیابی ابعاد شهر هوشمند با تاکید بر زندگی هوشمند شهری در کلانشهر تهران

صفحه 137-151

10.22034/jgeoq.2021.141774

محمد رضا شامی؛ وحید بیگدلی راد؛ مریم معینی فر


مقاله های برگرفته از رساله و پایان نامه

12. مدل توانمندسازی زنان در توسعه محلات شهری (مطالعه موردی: محله طرشت کلان شهر تهران)

صفحه 169-182

10.22034/jgeoq.2021.139866

پریسا بیکی؛ آزیتا رجبی؛ ژیلا سجادی


مقاله علمی -پژوهشی کاربردی

24. علل اختلاف داعش با جبهه النصره

صفحه 383-402

10.22034/jgeoq.2021.137674

شهرزاد باطبی؛ انوش جعفری


مقاله های برگرفته از رساله و پایان نامه

25. نقش قوانین و مقررات ملی استاندارد کالا و خدمات ایران در توسعه تجارت بین الملل

صفحه 403-425

10.22034/jgeoq.2021.141585

سید محمدصادق موسوی؛ علیرضا صالحی فر؛ سیدمجتی سجادی جزی


مقاله علمی -پژوهشی کاربردی

26. شاخص های ژئوپلیتیکی شهرهای مذهبی (مورد مطالعه شهر مقدس مشهد)

صفحه 427-446

10.22034/jgeoq.2021.141159

مریم کلهر؛ ابراهیم رومینا؛ مهتاب جعفری


مقاله های برگرفته از رساله و پایان نامه

29. تبیین الگوی بهره‌وری از فناوری و مصالح نوین در راستای جلوگیری از هدررفت مصالح ساختمان‌های مسکونی و توسعه پایدار ایران

صفحه 475-496

10.22034/jgeoq.2021.141806

آرش هجرتی لاهیجانی؛ محسن وفامهر؛ امیر فرج الهی راد؛ وحید احمدی؛ سید مجید مفیدی شمیرانی


32. تأثیر سنت و مدرنیته بر بناهای عمومی دوره پهلوی اول شهر تبریز

صفحه 535-551

10.22034/jgeoq.2021.141853

ویدا شعاریان ستاری؛ محمدرضا پاکدل فرد؛ سیروس جمالی؛ مهسا فرامرزی اصل