دوره و شماره: دوره 12، شماره 1 - شماره پیاپی 45، دی 1400 

مقاله علمی -پژوهشی کاربردی

رویکرد ژئوپلیتیکی به نقش ایران در منطقه خلیج فارس

صفحه 17-1

10.22034/jgeoq.2021.141767

سید عباس احمدی؛ نرجس سادات حسینی


مقاله های برگرفته از رساله و پایان نامه

ارائه الگویی هوشمند برای مدیریت پسماند شهری

صفحه 30-19

10.22034/jgeoq.2021.141769

علی خسروی مقدم؛ سید احمد شایان نیا؛ محمد مهدی موحدی؛ خسرو عزیزی


مقاله های برگرفته از رساله و پایان نامه

تبیین مفاهیم و ارزیابی ابعاد شهر هوشمند با تاکید بر زندگی هوشمند شهری در کلانشهر تهران

صفحه 151-137

10.22034/jgeoq.2021.141774

محمد رضا شامی؛ وحید بیگدلی راد؛ مریم معینی فر


مقاله های برگرفته از رساله و پایان نامه

مدل توانمندسازی زنان در توسعه محلات شهری (مطالعه موردی: محله طرشت کلان شهر تهران)

صفحه 182-169

10.22034/jgeoq.2021.139866

پریسا بیکی؛ آزیتا رجبی؛ ژیلا سجادی


مقاله علمی -پژوهشی کاربردی

علل اختلاف داعش با جبهه النصره

صفحه 402-383

10.22034/jgeoq.2021.137674

شهرزاد باطبی؛ انوش جعفری


مقاله های برگرفته از رساله و پایان نامه

نقش قوانین و مقررات ملی استاندارد کالا و خدمات ایران در توسعه تجارت بین الملل

صفحه 425-403

10.22034/jgeoq.2021.141585

سید محمدصادق موسوی؛ علیرضا صالحی فر؛ سیدمجتی سجادی جزی


مقاله علمی -پژوهشی کاربردی

شاخص های ژئوپلیتیکی شهرهای مذهبی (مورد مطالعه شهر مقدس مشهد)

صفحه 446-427

10.22034/jgeoq.2021.141159

مریم کلهر؛ ابراهیم رومینا؛ مهتاب جعفری


مقاله های برگرفته از رساله و پایان نامه

تبیین الگوی بهره‌وری از فناوری و مصالح نوین در راستای جلوگیری از هدررفت مصالح ساختمان‌های مسکونی و توسعه پایدار ایران

صفحه 496-475

10.22034/jgeoq.2021.141806

آرش هجرتی لاهیجانی؛ محسن وفامهر؛ امیر فرج الهی راد؛ وحید احمدی؛ سید مجید مفیدی شمیرانی


تأثیر سنت و مدرنیته بر بناهای عمومی دوره پهلوی اول شهر تبریز

صفحه 551-535

10.22034/jgeoq.2021.141853

ویدا شعاریان ستاری؛ محمدرضا پاکدل فرد؛ سیروس جمالی؛ مهسا فرامرزی اصل


همگرایی بهره‌وری کل عوامل تولید در جهان؛ نقش انتشار تکنولوژی و نهادها

صفحه 794-805

10.22034/jgeoq.2022.291805.3148

صفی الله بخشعلی؛ کامبیز پیکارجو؛ کامبیز هژبرکیانی؛ عباس معمار نژاد