نویسنده = حسین مجتبی زاده
تدوین و اعتباریابی مدل معادلات ساختاری برندسازی ابرشهرها (مورد مطالعه: ابر شهر تهران)

دوره 7، شماره 27، شهریور 1396، صفحه 357-376

فریبا یوسفی؛ حسین مجتبی زاده؛ زهرا پیشگاهی فر


نقش شهر آموزش محور در مدیریت مشارکتی

دوره 6، شماره 25، اسفند 1395، صفحه 53-68

حسین مجتبی زاده؛ مهسا حاجی فتحعلی؛ ماندانا حبیبی


تدوین مدل جامع برندسازی ابرشهرها (مورد مطالعاتی: ابر شهر تهران)

دوره 6، شماره 24، آذر 1395، صفحه 223-248

فریبا یوسفی؛ حسین مجتبی زاده؛ زهرا پیشگاهی فرد


تأثیر باز زنده‌سازی بافت تاریخی بر توسعه گردشگری

دوره 5، شماره 21، اسفند 1394، صفحه 99-108

حسین مجتبی زاده؛ علی رحمتی ملایی؛ معصومه رحمتی ملایی؛ سونا شاهی پور