نویسنده = حسین ابراهیم زاده اسمین
ارزیابی وضعیت کیفیت زندگی شهری در منطقۀ یک شهر زاهدان

دوره 7، شماره 27، شهریور 1396، صفحه 7-20

حسین ابراهیم زاده اسمین؛ حسن کاربخش


بررسی نقش فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات پیرامون سبک زندگی فرهنگی روستاییان شهرستان مشگین‌شهر

دوره 6، شماره 25، اسفند 1395، صفحه 201-212

وکیل حیدری ساربان؛ میرناصر میرباقری هیر؛ اباذر اشتری مهرجردی؛ حسین ابراهیم زاده اسمین