نویسنده = کیومرث یزدان پناه درو
تحلیل جایگاه ژئوپلیتیک ایران پس از دوران جنگ سرد ودر شرایط نظام قدرت در جهان

دوره 14، شماره 54، اردیبهشت 1403

10.22034/jgeoq.2024.303608.3281

فرزانه رشاد؛ عزت اله عزتی؛ کیومرث یزدان پناه درو


برآیند نقش ژئوپلیتیک جریانات فکری خاص خاورمیانه در امنیت منطقه ای

دوره 10، شماره 38، خرداد 1399، صفحه 1051-1069

کیومرث یزدان پناه درو؛ رضا دولتی؛ سعید براهوئی


آمایش فضایی شهرستان های استان هرمزگان با استفاده از روش‌های تصمیم گیری چندمعیاره

دوره 5، شماره 18، خرداد 1394، صفحه 39-50

کیومرث یزدان پناه درو؛ مصیب قره بیگی؛ غلامرضا نیاسری