نویسنده = پروانه زیویار
تحلیل شاخص‌های حکمروایی خوب شهری و سنجش اثر آن در کارایی و اثربخشی مدیریت محلی با رویکرد آینده‌پژوهی (مطالعه موردی: منطقه ۲۰ شهر تهران)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 آبان 1401

10.22034/jgeoq.2023.335887.3632

شیماء فدوی نیا؛ پروانه زیویار؛ رحیم سرور


تحلیل تاب‌آوری نهادی در مدیریت سوانح شهری ایران

دوره 12، شماره 46، فروردین 1401، صفحه 971-989

10.22034/jgeoq.2022.222617.2383

مرتضی مرادی پور؛ بهمن کارگر؛ پروانه زیویار


بررسی زمینه های توسعه کارآفرینانه گردشگری روستایی (نمونه موردی : نقاط روستایی شهرستان کرج)

دوره 10، شماره 41، اسفند 1399، صفحه 141-157

ابوالفضل پوریان؛ پروانه زیویار؛ علیرضا استعلاجی؛ وحید بارانی پسیان


تطبیق راهبردهای مدیریت صیانت برتوسعه پایدارحریم منطقه 4 تهران با حریم مناطق کلانشهرهای توسعه یافته

دوره 10، شماره 41، اسفند 1399، صفحه 653-674

علیرضا خانی اوشانی؛ ناصر اقبالی؛ پروانه زیویار؛ حمید رضا جودکی


بررسی وضعیت عدالت توزیعی در دسترسی به خدمات شهری مطالعه موردی: شهر بومهن

دوره 9، شماره 37، اسفند 1398، صفحه 79-94

حسین الماسی مفیدی؛ محمدرضا زندمقدم؛ پروانه زیویار


تحلیل کلان روندهای موثر بر مدیریت یکپارچه حریم پایتخت

دوره 9، شماره 36، آذر 1398، صفحه 898-923

نوبخت سبحانی؛ پروانه زیویار؛ رحیم سرور


تدوین استراتژی‌های برنامه‌ریزی توسعه منطقه‌ای با استفاده از مدل SWOT نمونه موردی استان گیلان

دوره 7، شماره 27، شهریور 1396، صفحه 255-272

شهروز وثوقی لنگ؛ رحیم سرور؛ پروانه زیویار