نویسنده = طیبه قائمی راد
تعداد مقالات: 3
1. ارزیابی پایداری زیست محیطی گردشگری شهری (نمونه موردی: شهر رشت)

دوره 10، 2-1، بهار 1399، صفحه 185-194

حسین حاتمی نژاد؛ کرامت اله زیاری؛ احمد پوراحمد؛ طیبه قائمی راد


2. ارزیابی پیاده روهای شهری با تاکید بر مطلوبیت شهری (مطالعه موردی: شهر رشت)

دوره 9، شماره 4، پاییز 1398، صفحه 237-246

طیبه قائمی راد؛ حسین کلانتری خلیل آباد


3. ارزیابی جای پای اکولوژیک حمل و نقل شهرستان لاهیجان

دوره 8، شماره 2، بهار 1397، صفحه 69-80

طیبه قائمی راد؛ حسین حاتمی نژاد