نویسنده = طیبه قائمی راد
ارزیابی پایداری زیست محیطی گردشگری شهری (نمونه موردی: شهر رشت)

دوره 10، شماره 38، خرداد 1399، صفحه 185-194

حسین حاتمی نژاد؛ کرامت اله زیاری؛ احمد پوراحمد؛ طیبه قائمی راد


ارزیابی پیاده روهای شهری با تاکید بر مطلوبیت شهری (مطالعه موردی: شهر رشت)

دوره 9، شماره 36، آذر 1398، صفحه 237-246

حسین کلانتری خلیل آباد؛ طیبه قائمی راد


ارزیابی جای پای اکولوژیک حمل و نقل شهرستان لاهیجان

دوره 8، شماره 30، خرداد 1397، صفحه 69-80

طیبه قائمی راد؛ حسین حاتمی نژاد