نویسنده = حسین حاتمی نژاد
تعداد مقالات: 4
1. ارزیابی پایداری زیست محیطی گردشگری شهری (نمونه موردی: شهر رشت)

دوره 10، 2-1، بهار 1399، صفحه 185-194

حسین حاتمی نژاد؛ کرامت اله زیاری؛ احمد پوراحمد؛ طیبه قائمی راد


2. تحلیلی بر کیفیت زندگی شهری و تفاوت های فضایی آن در (مناطق 1 و 19 کلان‌شهر تهران)

دوره 9، شماره 2، بهار 1398، صفحه 457-473

فرزاد بریاجی؛ حسین حاتمی نژاد؛ ناصر اقبالی


3. بررسی و ارزیابی سیاست‌های مسکن گروه‌های آسیب پذیر در کسب رضایت ساکنان (مورد شهر خرم آباد)

دوره 9، شماره 2، بهار 1398، صفحه 139-155

مصطفی حیدری مقدم؛ کرامت زیاری؛ حسین حاتمی نژاد؛ احمد پور احمد


4. ارزیابی جای پای اکولوژیک حمل و نقل شهرستان لاهیجان

دوره 8، شماره 2، بهار 1397، صفحه 69-80

طیبه قائمی راد؛ حسین حاتمی نژاد