نویسنده = آزیتا رجبی
تحلیل میزان تاثیر زیرساخت های شهری بر کارایی شهرهای جدید( نمونه موردی: شهر جدید هشتگرد و پردیس )

دوره 12، شماره 49، دی 1401، صفحه 256-276

10.22034/jgeoq.2023.294533.3205

پروانه مژگانی؛ لعلا جهانشاهلو؛ فرهاد حسین زاده لطفی؛ آزیتا رجبی


بررسی راهکارهای ساماندهی اراضی خرد شده کشاورزی آذربایجان شرقی، شهرستان اهر

دوره 10، شماره 39، شهریور 1399، صفحه 99-106

ابوالمحسن آقائی جوبنی؛ شهره تاج؛ آزیتا رجبی


آسیب شناسی ساختارهای نهادی اثرگذار در تحقق مدیریت یکپارچه شهری پایتخت

دوره 9، شماره 34، خرداد 1398، صفحه 747-766

محمد سهرابی؛ علی اصغر رضوانی؛ آزیتا رجبی