نویسنده = زهرا سادات سعیده زرآبادی
تعداد مقالات: 3
1. شناسایی و بررسی وضعیت موجود تغییرات اقلیمی و چالش‌های آن در تاب‌آوری بوم شناسانه

دوره 10، 3-1، تابستان 1399، صفحه 447-462

ساناز منافلویان؛ زهرا سادات سعیده زرآبادی؛ مصطفی بهزادفر


3. تبیین شاخص های حمل و نقل پایدار شهری با بهره‌گیری از معادلات ساختاری (مورد پژوهی: خطوط 1 و 2 متروی تهران)

دوره 9، شماره 2، بهار 1398، صفحه 521-538

حمیدرضا پیران؛ زهرا سادات سعیده زرآبادی؛ یوسفعلی زیاری؛ حمید ماجدی