نویسنده = رحیم سرور
تحلیل شاخص‌های حکمروایی خوب شهری و سنجش اثر آن در کارایی و اثربخشی مدیریت محلی با رویکرد آینده‌پژوهی (مطالعه موردی: منطقه ۲۰ شهر تهران)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 آبان 1401

10.22034/jgeoq.2023.335887.3632

شیماء فدوی نیا؛ پروانه زیویار؛ رحیم سرور


تدوین سناریوهای آینده اسکان غیررسمی پهنه جنوبی حریم کلانشهر تهران

دوره 11، شماره 43، مرداد 1400، صفحه 423-447

عصمت خان محمدی؛ رحیم سرور؛ علیرضا استعلاجی


چالش ها و راهبردهای نهادی مدیریت و توسعه پایدار حریم تهران

دوره 9، شماره 36، آذر 1398، صفحه 195-213

مرتضی بنا؛ رحیم سرور؛ ریباز قربانی نژاد


تحلیل کلان روندهای موثر بر مدیریت یکپارچه حریم پایتخت

دوره 9، شماره 36، آذر 1398، صفحه 898-923

نوبخت سبحانی؛ پروانه زیویار؛ رحیم سرور


تدوین استراتژی‌های برنامه‌ریزی توسعه منطقه‌ای با استفاده از مدل SWOT نمونه موردی استان گیلان

دوره 7، شماره 27، شهریور 1396، صفحه 255-272

شهروز وثوقی لنگ؛ رحیم سرور؛ پروانه زیویار


تحلیلی بر وضعیت فضای سبز شهری در شهر شهرکرد

دوره 7، شماره 27، شهریور 1396، صفحه 301-320

رحیم سرور؛ پژمان محمدی ده چشمه