نویسنده = عباس ملک حسینی
رویکرد آینده پژوهانه به بازآفرینی خلاق بافت تاریخی شهر گرگان

دوره 10، شماره 39، شهریور 1399، صفحه 201-217

کاظم تقی نژاد؛ سعید یزدانی؛ علیرضا شیخ الاسلامی؛ عباس ملک حسینی


تحلیل توزیع فضایی خدمات شهری با تاکید بر مدل‌های برنامه‌ریزی شهری (نمونه موردی: شهر تهران)

دوره 9، شماره 34، خرداد 1398، صفحه 7-20

امیر زاهدی یگانه؛ مجید شمس؛ عباس ملک حسینی؛ ایمان بهارلو


بررسی تأثیر فرهنگ شهروندی بر امنیت اجتماعی زنان در شهر ملایر

دوره 8، شماره 31، شهریور 1397، صفحه 255-275

عباس ملک حسینی؛ مهدیه روستائی شاهوردی؛ فاطمه گنجهء