نویسنده = بختیار عزت پناه
راهبردهای مدیریت ریسک شهری کلانشهر تبریز با رویکرد آسیب پذیری در زلزله

دوره 10، شماره 40، آذر 1399، صفحه 435-450

حسن نوروزی؛ بختیار عزت پناه؛ رضا ولیزاده


تحلیلی بر تجربه شهر دوستدار سالمند؛ مطالعه موردی شهر کرج

دوره 10، شماره 39، شهریور 1399، صفحه 77-98

علی آرایی؛ حسین نظم فر؛ بختیار عزت پناه


تبیین سیاست‌های زمین شهری در ایران

دوره 10، شماره 39، شهریور 1399، صفحه 237-252

احمد حاجی حیدری؛ بختیار عزت پناه؛ ابوالفضل مشکینی


تبیین زیست‌پذیری بخش مرکزی کلانشهر تبریز با رویکرد آینده‌نگاری

دوره 10، شماره 38، خرداد 1399، صفحه 547-565

علیرضا صدیقی اقدس؛ بختیار عزت پناه؛ بشیر بیگ بابایی


امکان‌سنجی گردشگری سلامت در کلان‌شهر تبریز

دوره 10، شماره 38، خرداد 1399، صفحه 897-916

جلال مظفری؛ محمد رضا پور محمدی؛ بختیار عزت پناه