نویسنده = مریم مرادی
تحلیل جغرافیایی تحریم در منطقه خاورمیانه

دوره 12، شماره 47، تیر 1401، صفحه 900-916

10.22034/jgeoq.2022.279694.3002

فرشته کشتکار؛ مریم مرادی؛ ابومحمد عسگرخانی


مولفه های جغرافیایی تاثیرگذار بر رویه های نظارتی گزارشات شورای حقوق بشر سازمان ملل و ضمانت اجراهای آن

دوره 12، شماره 47، تیر 1401، صفحه 940-961

10.22034/jgeoq.2022.155868

سمیرا رستمی؛ سید باقر میر عباسی؛ عبدالنعیم شهریاری؛ مریم مرادی


مسئولیت بین‌المللی ناتو در بحران‌های ژئوپلیتیک از منظر حقوق بشردوستانه بین‌المللی

دوره 11، شماره 44، مهر 1400، صفحه 553-567

10.22034/jgeoq.2021.135724

سالار سنجرزئی؛ ابومحمد عسگرخانی؛ سهراب صلاحی؛ مریم مرادی


تحلیل حمایت از حقوق پناهندگان در دولت محلی ایالت کالیفرنیا

دوره 10، شماره 41، اسفند 1399، صفحه 33-44

سید مرتضی موسوی دارانی؛ ابومحمد عسگرخانی؛ مریم مرادی


تحلیل جغرافیایی- حقوقی تروریسم در غرب و جهان اسلام بر اساس آموزه‌های اسلامی و قواعد حقوق بین ‌الملل

دوره 9، شماره 36، آذر 1398، صفحه 327-352

علی حایک؛ احمد رمضانی؛ مریم مرادی؛ سید باقر میر عباسی؛ محمد صادقی