نویسنده = غفار زارعی
تاثیرهمگرایی قوای سه گانه بر توسعه پایدار جمهوری اسلامی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 بهمن 1402

10.22034/jgeoq.2024.225142.2407

علی حسینی فرد؛ امین روان بد؛ غفار زارعی


چالش ها و فرصت های سیاست خارجی ایران در قبال افعانستان (مطالعه موردی: حکومت طالبان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 بهمن 1402

10.22034/jgeoq.2024.283837.3043

شعبان ماه گل؛ غفار زارعی؛ امین روان بد


تحلیلی بر نقش احزاب در مشارکت سیاسی مقایسه تطبیقی ایران و ترکیه

دوره 12، شماره 47، تیر 1401، صفحه 1056-1073

10.22034/jgeoq.2023.324492.3517

فرزاد الماسی؛ علی محمد حقیقی؛ غفار زارعی


تأثیر شبکه های اجتماعی مجازی بر رفتار سیاسی شهروندان ایران(از سال87-97)

دوره 12، شماره 46، فروردین 1401، صفحه 713-732

10.22034/jgeoq.2022.318871.3462

عابدین ابولی؛ علی محمد حقیقی؛ غفار زارعی