کلیدواژه‌ها = سرمایه اجتماعی
بررسی تأثیر سرمایه اجتماعی بر توسعه پایدار شهری بوشهر

دوره 12، شماره 47، تیر 1401، صفحه 200-217

10.22034/jgeoq.2022.306209.3317

طیبه پوربهی؛ غلامرضا جعفری نیا؛ علی شمس الدینی


رابطه بین هم‌کنشی و سرمایه اجتماعی و اقتصادی در بین شهروندان شهر اصفهان

دوره 11، شماره 44، مهر 1400، صفحه 397-416

10.22034/jgeoq.2021.135678

اکرم قرشی؛ منصور حقیقتیان؛ سید علی هاشمیان فر


بررسی مؤلفه‌های مؤثر در توسعه محلی پایدار روستاهای شهرستان گرمسار یا تاکید بر سرمایه اجتماعی

دوره 10، شماره 41، اسفند 1399، صفحه 111-139

جواد عسگری؛ علیرضا استعلاجی؛ مجید ولی شریعت پناهی


ارزیابی مدل تحلیل مسیر در مطالعه هویت محله‏ای ولنجک، حصارک و وحیدیه شهر تهران

دوره 9، شماره 34، خرداد 1398، صفحه 283-303

صمد محمدی‏ زاده سماکوش؛ اختر شیری


تحلیل رابطه و اثرگذاری سرمایه اجتماعی بر بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده شهری (مطالعه موردی: محله فهادان شهر یزد)

دوره 8، شماره 31، شهریور 1397، صفحه 131-148

محبوبه محمودی نیا؛ حجت رضایی؛ لعیا جلیلیان؛ فاطمه دولتی؛ ندا تقی پور؛ ایمان چقاجردی


تحلیل وضعیت سرمایه اجتماعی در سکونتگاه های شهری میانه اندام مطالعه موردی: شهر بناب

دوره 7، شماره 28، آذر 1396، صفحه 19-32

علی مجنونی توتاخانه؛ مجتبی مفرح بناب؛ شیما حامدوران