کلیدواژه‌ها = زیست پذیری
شناسایی عوامل موثر بر زیست پذیری بافت های فرسوده (محدوده مورد مطالعه: بافت فرسوده منطقه 1 شهر ساری)

دوره 11، شماره 42، خرداد 1400، صفحه 930-945

10.22034/jgeoq.2023.213674.2265

مصطفی احمدی فولادی؛ صدرالدین متولی؛ غلامرضا جانبازقبادی؛ سارا غلامی


تبیین زیست‌پذیری بخش مرکزی کلانشهر تبریز با رویکرد آینده‌نگاری

دوره 10، شماره 38، خرداد 1399، صفحه 547-565

علیرضا صدیقی اقدس؛ بختیار عزت پناه؛ بشیر بیگ بابایی


تحلیل فضایی زیست‌پذیری محلات شهری (مطالعه موردی منطقه 10 تهران)

دوره 8، شماره 32، آذر 1397، صفحه 7-22

صدیقه لطفی؛ طاهر پریزادی؛ ارغوان نجاتی


تحلیل فضایی زیست‌پذیری محلات شهری (مطالعه موردی منطقه 10 تهران)

دوره 8، شماره 31، شهریور 1397، صفحه 7-22

صدیقه لطفی؛ طاهر پریزادی؛ ارغوان نجاتی