کلیدواژه‌ها = مدیریت شهری
تحلیل شاخص‌های حکمروایی خوب شهری و سنجش اثر آن در کارایی و اثربخشی مدیریت محلی با رویکرد آینده‌پژوهی (مطالعه موردی: منطقه ۲۰ شهر تهران)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 آبان 1401

10.22034/jgeoq.2023.335887.3632

شیماء فدوی نیا؛ پروانه زیویار؛ رحیم سرور


ارائه الگوی درآمدزایی پایدار در مناطق شهری (مورد مطالعه: منطقه22 تهران)

دوره 12، شماره 48، مهر 1401، صفحه 1115-1132

10.22034/jgeoq.2022.340450.3687

علی اصغر سفید رو؛ حسین مجتبی زاده؛ مژگان ندیری


تحلیل استراتژی‌های مدیریت شهری با تاکید بر معماری سبز (مطالعه موردی: شهر رشت)

دوره 11، شماره 45، دی 1400، صفحه 742-760

10.22034/jgeoq.2021.144138

منیژه قلی زاده؛ معصومه حافظ رضازاده؛ محمود رضا انوری


تعیین رابطه تبخیر با استفاده از عدد بی‌بعد لوئیس به منظور بهره وری منابع آبی در مدیریت شهری

دوره 11، شماره 45، دی 1400، صفحه 916-928

10.22034/jgeoq.2023.284686.3062

کاظم بشیرنژاد؛ مازیار اسمنی؛ پیمان باشی شهابی؛ ایمان زحمتکش؛ سید محمود ابوالحسن علوی


نقش مدیریت شهری در بهسازی بافت‌های فرسوده شهری (مورد: شهر سراوان)

دوره 11، شماره 42، خرداد 1400، صفحه 715-728

مجید نعمت اللهی؛ محمود رضا انوری؛ مریم کریمیان بستانی


تبیین و تحلیل شاخص ها و اصول مادی و معنوی آرمان شهر اسلامی

دوره 10، شماره 41، اسفند 1399، صفحه 203-218

احمد عرب عامری؛ هاشم امیری؛ مصیب عباسی؛ زهرا سرجوانی شیراز؛ حسین محمدی


مقایسه‌ی وضعیت حاکمیت قانون در مدیریت شهری قبل و بعد از انقلاب

دوره 10، شماره 41، اسفند 1399، صفحه 735-752

سید ابوطالب نوری همپا؛ خیراله پروین؛ محمدحسن حبیبی


تحلیل الگوهای مدیریت شهری در ایران با تاکید بر مدیریت استراتژیک در کلان شهر تبریز

دوره 9، شماره 35، شهریور 1398، صفحه 199-211

محمد رضا رضائی آقامیرلو؛ محمد رضا پور محمدی؛ کریم حسین زاده دلیر


تحلیلی بر عوامل موثر بر نظام مدیریت شهری کلانشهر تهران در راستای مدیریت یکپارچه شهری

دوره 8، شماره 33، اسفند 1397، صفحه 141-159

زهرا حاجی لو؛ عباس ارغان؛ سیدجمال الدین دریاباری؛ رحمت الله فرهودی


ارزیابی عملکرد مدیریتی شهر تبریز پس از استقرار شورای اسلامی شهر تبریز

دوره 8، شماره 33، اسفند 1397، صفحه 445-458

مهسا فرامرزی؛ علی زینالی عظیم


بررسی نقش مولفه های مدیریت شهری در گسترش کالبدی شهر– مطالعه موردی منطقه 5 شهر تهران

دوره 8، شماره 32، آذر 1397، صفحه 427-434

ابراهیم پوررمضان؛ غلامرضا نبی بیدهندی؛ سعید گیوه چی؛ محمد حسن نامی


بررسی نقش مدیریت شهری در توسعه گردشگری ساحلی (مطالعه موردی: شهر دیر)

دوره 8، شماره 30، خرداد 1397، صفحه 131-146

غلامرضا امینی‌نژاد؛ رضا حیدری؛ عنایت اله یزدان پناه


ارائه الگویی برای مدیریت مناطق پیراشهری کلان شهر تهران (موردمطالعه منطقه 22)

دوره 8، شماره 30، خرداد 1397، صفحه 361-387

غلامرضا کاظمیان؛ محمود ضیایی؛ مقصود امیری؛ حسین مرادی


ارزیابی سطح مشارکت شهروندان بر پایه رتبه بندی محلات شهرمورد مطالعه: شهر بیجار

دوره 5، شماره 18، خرداد 1394، صفحه 67-86

سید علی علوی؛ علیرضا عسگری؛ مهدی علیان؛ امیررضا خاوریان


نقش مدیریت شهری در ارتقاء کیفیت زندگی شهروندان (مطالعه موردی: منطقه 7 شهر تهران)

دوره 5، شماره 18، خرداد 1394، صفحه 137-149

حسین مجتبی‌زاده خانقاهی؛ زیور آزادی