کلیدواژه‌ها = بافت تاریخی
ارزیابی مؤلفه‌های اصالت در بافت تاریخی محله شیخ‌هادی شهر تهران

دوره 11، شماره 45، دی 1400، صفحه 723-741

10.22034/jgeoq.2021.141880

سمانه دوستی؛ زهره داودپور؛ لیلا زارع


بازآفرینی اجتماعی بافت‌ تاریخی با رویکرد گردشگری شهری (مورد پژوهی: بافت تاریخی شهر زنجان)

دوره 10، شماره 39، شهریور 1399، صفحه 947-960

محسن احد نژاد؛ محمد تقی حیدری؛ سعید محرمی


رویکرد آینده پژوهانه به بازآفرینی خلاق بافت تاریخی شهر گرگان

دوره 10، شماره 39، شهریور 1399، صفحه 201-217

کاظم تقی نژاد؛ سعید یزدانی؛ علیرضا شیخ الاسلامی؛ عباس ملک حسینی


ساختار کالبدی- فضایی شهر یزد از آغاز دوره اسلامی تا پایان دوره آل‌مظفر براساس مدارک و شواهد موجود

دوره 9، شماره 36، آذر 1398، صفحه 159-178

سید فضل الله میر دهقان اشکذری؛ محمد ابراهیم زارعی؛ جعفر نوری


ارزیابی عوامل مؤثر بر باززنده سازی بافت تاریخی با رویکرد توسعه گردشگری (نمونه موردی: شهر خوی)

دوره 8، شماره 33، اسفند 1397، صفحه 507-521

علی خضرلوی اقدم؛ کریم حسین‌زاده دلیر؛ علیرضا سلطانی


تأثیر باز زنده‌سازی بافت تاریخی بر توسعه گردشگری

دوره 5، شماره 21، اسفند 1394، صفحه 99-108

حسین مجتبی زاده؛ علی رحمتی ملایی؛ معصومه رحمتی ملایی؛ سونا شاهی پور