کلیدواژه‌ها = اردبیل
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل پیوند فضایی عملکردی کانون‌های گردشگری (مطالعه موردی:‌ناحیه‌اردبیل)

دوره 8، شماره 3، تابستان 1397، صفحه 195-205

مصطفی طالشی؛ کیومرث خداپناه؛ محسن آقایاری هیر