کلیدواژه‌ها = سیستم اطلاعات جغرافیایی
تحلیل فضایی جرائم سرقت در شهر ایلام با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی(GIS)

دوره 11، شماره 43، مرداد 1400، صفحه 19-40

محمدرضا پورغلامی سروندانی؛ وحید بارانی پسیان؛ عادل خانی


ارزیابی و تحلیل تغییرات رشد فیزیکی شهر یزد و پیش بینی آن با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی طی دوره 2016-1973

دوره 10، شماره 41، اسفند 1399، صفحه 259-273

علیرضا دهقانپور فراشاه؛ محمد علی سلمانی ندوشن؛ حجت رضایی


تبیین الگوی مکان یابی پایگاههای مدیریت بحران در شهر گرگان با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی

دوره 8، شماره 33، اسفند 1397، صفحه 129-140

لیلا جلال آبادی؛ فاطمه کریمیان پور؛ حسین سادین؛ افسانه صدری فرد


بررسی توزیع فضایی– مکانی کاربری فضای سبز در منطقه یک شهر تهران با تأکید بر پایداری زیست محیطی

دوره 7، شماره 27، شهریور 1396، صفحه 149-165

ابوالفضل قنبری؛ موسی واعظی؛ رحیم غلامحسینی


تحلیل توان جغرافیای اکولوژیکی بر توسعه فیزیکی شهر رشت

دوره 6، شماره 23، شهریور 1395، صفحه 125-136

کرامت اله زیاری؛ طیبه قائمی‌راد


تحلیلی بر پراکنش مراکز آموزشی (دبیرستان‌ها) در شهر اقلید

دوره 5، شماره 18، خرداد 1394، صفحه 87-107

مهدی مؤمنی؛ مهری اذانی؛ راضیه قلندری