کلیدواژه‌ها = گردشگری شهری
ادراک گردشگران از ایمنی و امنیت در گردشگری شهری (مورد مطالعه: اماکن گردشگری ورزشی شهر مشهد)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 تیر 1401

10.22034/jgeoq.2023.350978.3772

مجید امینی؛ باقر مرسل؛ علی فهیمی نژاد


بازآفرینی اجتماعی بافت‌ تاریخی با رویکرد گردشگری شهری (مورد پژوهی: بافت تاریخی شهر زنجان)

دوره 10، شماره 39، شهریور 1399، صفحه 947-960

محسن احد نژاد؛ محمد تقی حیدری؛ سعید محرمی


سطح بندی شهرستان های استان کهگیلویه و بویراحمد از منظر برخورداری از خدمات صنعت گردشگری شهری

دوره 10، شماره 39، شهریور 1399، صفحه 107-120

محمود اکبری؛ رضا التیامی نیا؛ فیض اله جوزاریان


تحلیل الگوها و راهکارهای توسعه صنعت گردشگری شهری (مطالعه موردی: منطقه 22 شهر تهران)

دوره 10، شماره 39، شهریور 1399، صفحه 283-296

ایرج عظیمی یوشانلویی؛ آمنه حق زاد؛ مهرداد رمضانی پور؛ کیا بزرگمهر


تحلیل شعارهای تبلیغاتی گردشگری در مقصدهای شهری ایران

دوره 10، شماره 38، خرداد 1399، صفحه 1180-1196

سیّد محمّد میرتقیان رودسری؛ مهشید ناسوتی