کلیدواژه‌ها = قومیت
بررسی ساختارهای قومی و امنیتی در منطقه شمال غرب ایران

دوره 9، شماره 35، شهریور 1398، صفحه 771-794

علی ایمان نژاد؛ حیدر لطفی؛ داود حسن آبادی


تحلیل سیاست‌های قومی، مذهبی و تأثیر آن بر مشارکت سیاسی و راه‌های ارتقاء آن (مورد مطالعه: قوم ترکمن استان گلستان)

دوره 9، شماره 34، خرداد 1398، صفحه 503-519

سید هادی مصطفوی؛ محمد حسین پوریانی؛ علیرضا محسنی تبریزی؛ حسین اژدری زاده


تحولات مفهومی ادبیات قومیت در گفتمان مدیریت سیاسی جمهوری اسلامی ایران

دوره 9، شماره 34، خرداد 1398، صفحه 849-878

حسن صفوی پناه؛ حیدر لطفی؛ داود حسن آبادی