کلیدواژه‌ها = روستا
تبیین تاثیر سیاست های عمرانی بر امنیت پایدار نواحی روستایی شهرستان رودبار

دوره 11، شماره 44، مهر 1400، صفحه 722-738

10.22034/jgeoq.2021.137642

رضا کوچکی؛ تیمور آمار؛ نصراله مولائی هشجین؛ پرویز رضایی


بررسی مؤلفه‌های مؤثر در توسعه محلی پایدار روستاهای شهرستان گرمسار یا تاکید بر سرمایه اجتماعی

دوره 10، شماره 41، اسفند 1399، صفحه 111-139

جواد عسگری؛ علیرضا استعلاجی؛ مجید ولی شریعت پناهی


تحلیل توسعه‌یافتگی روستاها با استفاده از مدل AHP (مورد مطالعه: دهستان پسیخان بخش مرکزی رشت)

دوره 10، شماره 41، اسفند 1399، صفحه 401-412

محسن قربانزاد کهنه سری؛ سیده صدیقه حسنی مهر؛ رفعت شهماری اردجانی؛ حسین اصغری


تحلیل رابطه توسعه کالبدی و زیست محیطی روستایی با مهاجرت‌ معکوس؛ مطالعه موردی منطقه 19 شهر تهران

دوره 10، شماره 40، آذر 1399، صفحه 557-578

محسن طاهری؛ سیمین ارمغان؛ مجید ولی شریعت پناهی؛ علیرضا استعلاجی


نقش مهاجرت معکوس در تحولات اقتصادی - اجتماعی و فرهنگی روستاهای ساحلی شهرستان رشت

دوره 9، شماره 36، آذر 1398، صفحه 587-612

زهرا ملکی؛ نصرالله مولایی هشجین؛ محمد باسط قرشی مینا آباد


جایگاه الگوهای رفتاری روستاییان در شیوه‌های نوسازی کالبدی روستا

دوره 9، شماره 36، آذر 1398، صفحه 289-302

بتول شمس‌الدین؛ آزاده شاهچراغی؛ حمید ماجدی


تبیین پیامدهای کالبدی تغییرات کاربری اراضی کشاورزی در روستاهای بخش خمام شهرستان رشت در دو دهه اخیر

دوره 8، شماره 33، اسفند 1397، صفحه 333-346

گلناز هاشم نیا؛ تیمور آمار حاجی شیرکیا؛ نصراله مولایی هشجین؛ محمد باسط قرشی مینا آباد‏‏


میزان تحقق اجرای هوشمندسازی در ارتقاءآموزش مدارس روستایی (مطالعه موردی: دهستان سولقان)

دوره 6، شماره 25، اسفند 1395، صفحه 163-168

شقایق اخوان تویسرگانی؛ شهره تاج؛ هما صالحی


ارتقای هویت روستاها از طریق ایجاد المان ها و نشانه ها

دوره 6، شماره 24، آذر 1395، صفحه 99-108

حسین دارایی؛ علیرضا عبداله زاده فرد


نقش دهیاری ها در کیفیت مکانی سکونتگاه های روستایی (مطالعه موردی: بخش دشمن زیاری- شهرستان ممسنی)

دوره 6، شماره 23، شهریور 1395، صفحه 63-76

علی شمس الدینی؛ غریب فاضل نیا؛ کیومرث دهقانی