کلیدواژه‌ها = عراق
چالش‌های تحقق دموکراسی در عراق با تاکید بر اقلیم کردستان ( 2003 الی 2019)

دوره 10، شماره 41، اسفند 1399، صفحه 377-400

عبدالرحیم قادری؛ مجتبی مقصودی؛ محمد مهدی مجاهدی؛ صادق زیباکلام


رقابت‌های ژئوپلیتیکی قدرت‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای در عراق و تاثیر آن بر امنیت ملی کشور ایران

دوره 10، شماره 41، اسفند 1399، صفحه 511-531

عبدالکریم انصاری؛ حیدر لطفی؛ مجید ولی شریعت پناهی؛ پیروز مجتهدزاده


تأمین مالی تروریسم در حقوق بین‌الملل با تأکید بر گروه تروریستی داعش در عراق و سوریه

دوره 9، شماره 37، اسفند 1398، صفحه 741-763

علیرضا معینیان؛ ناهید برومند؛ علی همتی؛ رضا پیوندی


بنیان های ژئوپلتیک بی ثباتی سیاسی کشور عراق

دوره 9، شماره 36، آذر 1398، صفحه 779-793

حسن عبدالملکی؛ محسن عابدینی؛ سعید بیات دان