کلیدواژه‌ها = سیاست خارجی
بررسی و تحلیل و تبیین بحران های داخلی و خارجی در دولت اقلیم کردستان عراق

دوره 13، شماره 51، تیر 1402، صفحه 475-491

10.22034/jgeoq.2023.197799.2083

هنگامه نصرالدین پورگویا؛ علیرضا رضایی؛ عباس صالحی


نقش سیاست خارجی بر روند جذب گردشگر در چشم‌انداز 1404

دوره 12، شماره 46، فروردین 1401، صفحه 313-329

10.22034/jgeoq.2022.287979.3100

عباس ایمانی؛ علی بیژنی؛ رضا تاجفر


سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران و رژیم بین‌المللی مقابله با تروریسم(2018- 2011)

دوره 11، شماره 45، دی 1400، صفحه 870-890

10.22034/jgeoq.2023.154223.1676

حسین قریبی؛ محمد طباطبایی؛ محمد جواد ظریف؛ سید اصغر کیوان حسینی


تحلیل و بررسی نقش مؤلفه‌های ژئوپلیتیک در سیاست خارجی کشورهای منطقه‌ خلیج‌فارس

دوره 10، شماره 38، خرداد 1399، صفحه 1089-1109

جواد معیتی؛ حیدر لطفی؛ پیروز مجتهد زاده؛ مجید ولی شریعت پناهی