کلیدواژه‌ها = توسعه روستایی
تحلیل رابطه توسعه کالبدی و زیست محیطی روستایی با مهاجرت‌ معکوس؛ مطالعه موردی منطقه 19 شهر تهران

دوره 10، شماره 40، آذر 1399، صفحه 557-578

محسن طاهری؛ سیمین ارمغان؛ مجید ولی شریعت پناهی؛ علیرضا استعلاجی


بررسی اثرات گردشگری روستایی بر کیفیت زندگی مطالعه موردی: روستای کریک- شهرستان دنا

دوره 9، شماره 35، شهریور 1398، صفحه 321-334

بهرام ایمانی؛ ارسطو یاری؛ زهره اسدپور


تبیین نقش فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات(آی سی تی) در توسعه اقتصادی دهستان فیروزبهرام

دوره 8، شماره 33، اسفند 1397، صفحه 573-587

سید جمشید رضوی مشعوف؛ سیمین ارمغان؛ علیرضا استعلاجی


بررسی نقش فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات پیرامون سبک زندگی فرهنگی روستاییان شهرستان مشگین‌شهر

دوره 6، شماره 25، اسفند 1395، صفحه 201-212

وکیل حیدری ساربان؛ میرناصر میرباقری هیر؛ اباذر اشتری مهرجردی؛ حسین ابراهیم زاده اسمین