کلیدواژه‌ها = برنامه‌ریزی
ارزیابی مؤلفه‌های تأثیرگذار بر برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری مسکن روستایی در ایران (مطالعه موردی: روستاهای شهرستان ماسال/گیلان)

دوره 12، شماره 46، فروردین 1401، صفحه 214-230

10.22034/jgeoq.2022.138749

جواد همتی لوحه سرا؛ حجت‌اله رشید کلویر؛ نصراله مولائی هشجین؛ حسن اکبری


طراحی مدل برنامه‌ریزی توسعه کارآفرینی با رویکرد تاب‌آوری استراتژیک در کسب‌وکارهای نوپای گردشگری

دوره 11، شماره 43، مرداد 1400، صفحه 487-504

انوشیروان ظهیری؛ هادی ثنائی پور؛ عبدالغنی رستگار


ارزیابی مؤلفه‌های تأثیرگذار بر برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری مسکن روستایی در ایران (مطالعه موردی: روستاهای شهرستان ماسال/ گیلان)

دوره 10، شماره 40، آذر 1399، صفحه 165-179

جواد همتی لوحه سرا؛ حجت‌اله رشید کلویر؛ نصراله مولائی هشجین؛ حسن اکبری


نقش و جایگاه اقتصادی تعاونی‌ها در برنامه‌ریزی‌های توسعه پایدار روستایی (مطالعه موردی: تعاونی‌های صیادی جزیره قشم)

دوره 7، شماره 29، اسفند 1396، صفحه 17-31

سید مهدی جبارزاده شیاده؛ محمد محبی؛ احسان کامرانی؛ محسن صفایی