کلیدواژه‌ها = شهر تهران
شناسایی عوامل موثر بر تقاضای گردشگری داخلی در حوزه جغرافیایی شهر تهران با رویکرد دیمتل و تحلیل مضمون

دوره 12، شماره 48، مهر 1401، صفحه 416-431

10.22034/jgeoq.2022.319821.3468

رامین عفیفی؛ هادی رزقی شیرسوار؛ ماشاالله ولیخانی دهاقانی؛ علیرضا ابراهیم پور


ارائه الگوی کیفی توسعه کسب و کارهای نوین با رویکرد محله محور در کلان شهر تهران

دوره 12، شماره 48، مهر 1401، صفحه 507-527

10.22034/jgeoq.2022.227364.2439

احسان یزدانی؛ سید محمود هاشمی؛ عبدالله نعامی


تحلیل فضایی شاخص‌های رشد هوشمند شهری( مطالعه موردی: منطقه22 شهر تهران )

دوره 10، شماره 40، آذر 1399، صفحه 199-216

زیور آزادی؛ حسین مجتبی زاده؛ بهرام امیر احمدیان


ارزیابی زیبایی نماهای خانه های مدرن با روش تناسبات هندسی نمونه موردی: خانه‌های مدرن شهر تهران

دوره 10، شماره 39، شهریور 1399، صفحه 121-146

مریم امان پور؛ منصوره طاهباز؛ لیلا کریمی فرد


ارائه الگوی جانشین‌پروری در شهرداری تهران

دوره 10، شماره 39، شهریور 1399، صفحه 497-513

احسان فرخی؛ محمدرضا باقرزاده؛ مجتبی طبری؛ اسداله مهرآرا


تحلیل شریان‌های حیاتی شهر تهران با رویکرد مدیریت بحران(مطالعه موردی منطقه 9)

دوره 8، شماره 32، آذر 1397، صفحه 449-466

محمد شعبانی؛ محمد رضا زند مقدم؛ سعید کامیابی


اکوتوریسم پایدار تهران با توجه ویژه به حد فاصل بین روستای درکه تا قله توچال

دوره 6، شماره 22، خرداد 1395، صفحه 23-31

فرهاد حمزه؛ مجید کریم پور؛ سعید رحیم بصیری