کلیدواژه‌ها = توسعه پایدار
پتانسیل سنجی توسعه منابع انرژی تجدیدپذیر در منطقه جنوب شرقی ایران با استفاده از تحلیل تکافت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 آبان 1402

10.22034/jgeoq.2023.310033.3357

وحید بهرامی فروتن؛ حسین جهان تیغ


تاثیرهمگرایی قوای سه گانه بر توسعه پایدار جمهوری اسلامی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 بهمن 1402

10.22034/jgeoq.2024.225142.2407

علی حسینی فرد؛ امین روان بد؛ غفار زارعی


اولویت بندی مناطق نمونه گردشگری شهرستان های استان مرکزی به منظور سرمایه گذاری با رویکردتوسعه پایدار گردشگری

دوره 12، شماره 49، دی 1401، صفحه 20-35

10.22034/jgeoq.2023.165761.1769

محمدعلی الهی چورن؛ مهدی رمضان زاده لسبوئی؛ الهام واحدی اشرفی؛ فریبا رضائی


ارائه مدل عوامل اثر گذار بر توسعه فرهنگ محیط زیست ورزشی در راستای توسعه پایدار

دوره 12، شماره 47، تیر 1401، صفحه 1074-1086

10.22034/jgeoq.2022.306022.3314

سید فرزاد میر حسینی؛ سید مصطفی طیبی ثانی؛ حیدر لطفی؛ افسانه روحانی


تبیین اثرات ژئواکونومیکی مناطق آزاد بر توسعه مناطق پیرامون مطالعه موردی منطقه آزاد انزلی

دوره 12، شماره 46، فروردین 1401، صفحه 330-343

10.22034/jgeoq.2022.288274.3104

یاسر عظیمی لمیر؛ محسن رنجبر؛ علی اصغر اسماعیل پورروشن؛ تهمینه دانیالی؛ محمد اخباری


جایگاه اقتصادی مناطق شهری و تاثیر آن بر ابعاد پایداری (مورد مطالعه شهر چابهار)

دوره 11، شماره 44، مهر 1400، صفحه 489-504

10.22034/jgeoq.2021.136738

حسین کیخایی؛ غلامرضا میری؛ مریم کریمیان بستانی


تاثیر بازاریابی رابطه‌ای بر توسعه پایدار فضای مشارکت اقتصادی در میان مشتریان بانک‌های تجاری شهر اراک

دوره 11، شماره 44، مهر 1400، صفحه 537-552

10.22034/jgeoq.2021.135705

علیرضا فرشیدپور؛ علی اصغر عیوضی حشمت؛ رسول ثانوی فرد؛ وحید شرفی


نقش حقوق بین الملل در توسعه پایدار محیط زیست

دوره 11، شماره 43، مرداد 1400، صفحه 315-332

اله مراد کشاورز؛ سید باقر میرعباسی؛ احسان کامرانی


ارایه الگوی اثربخشی جایگذاری برند ورزشی در رسانه با رویکرد توسعه پایدار

دوره 11، شماره 42، خرداد 1400، صفحه 643-660

مهرشاد نسیمی؛ نصر الله محمدی؛ محمد علی نسیمی؛ سعید امیرنژاد


ارزیابی موانع و چالش های شکل گیری شاخص های شهر سبز در نواحی منطقه 13 کلان شهر تهران

دوره 10، شماره 41، اسفند 1399، صفحه 45-61

ابوالفضل نوری؛ علیرضا پورشیخیان؛ حسین اصغری؛ رفعت شهماری


تدوین مدل توسعه گردشگری حلال با رویکرد توسعه پایدار(مورد مطالعه :جزیره کیش)

دوره 10، شماره 41، اسفند 1399، صفحه 187-201

مسعود جلالیان؛ محمد شریف ملک زاده؛ وحید رضا میرابی


تطبیق راهبردهای مدیریت صیانت برتوسعه پایدارحریم منطقه 4 تهران با حریم مناطق کلانشهرهای توسعه یافته

دوره 10، شماره 41، اسفند 1399، صفحه 653-674

علیرضا خانی اوشانی؛ ناصر اقبالی؛ پروانه زیویار؛ حمید رضا جودکی


بازآفرینی اجتماعی بافت‌ تاریخی با رویکرد گردشگری شهری (مورد پژوهی: بافت تاریخی شهر زنجان)

دوره 10، شماره 39، شهریور 1399، صفحه 947-960

محسن احد نژاد؛ محمد تقی حیدری؛ سعید محرمی


تدوین مدل عوامل موثر بر توسعه پایدار سالنهای ورزشی خراسان رضوی (رویکرد کیفی)

دوره 10، شماره 38، خرداد 1399، صفحه 215-237

حسین رحمانی؛ محمد حامی؛ مرتضی دوستی