کلیدواژه‌ها = معماری
بازشناسی مانایی مفاهیم نماد، در شکل‌گیری ماهیت کالبد معماری اصیل سنتی ایران و تأثیرات آن بر معماری معاصر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 دی 1402

10.22034/jgeoq.2024.369034.3957

آلاله عشقی صنعتی؛ محمدجعفر کرباسچی؛ غلامحسین ناصری


تحلیل ابعاد پیدا و پنهان درهم تنیدگی مکان در فضای نیمه باز معماری با استفاده از آموزه های اسلامی

دوره 12، شماره 49، دی 1401، صفحه 277-295

10.22034/jgeoq.2022.153858

نگار مقدسیان نیاکی؛ شبنم اکبری نامدار؛ محمد منصور فلامکی


سازگاری با اثر تغییر اقلیم بر معماری با استفاده از شاخص های ماهانی وقانون کسینوس در میانه

دوره 10، شماره 41، اسفند 1399، صفحه 233-245

انوشیروان راوند؛ شهریار خالدی؛ داوود حسن آبادی


اصول و ضوابط طراحی مجموعه های ورزشی‌(مطالعه موردی: شهرستان کرج)

دوره 10، شماره 41، اسفند 1399، صفحه 425-441

فرشته گل زاده؛ زهرا حمیدی؛ محمد حسین فتحی


بررسی میزان انطباق اصول و مبانی نوشهرگرایی و سبک‌های هنری _معماری قرن 21

دوره 10، شماره 40، آذر 1399، صفحه 153-163

مهری دهبان؛ ایرج اعتصام؛ رضا فرمهینی فراهانی؛ ژاله صابرنزاد


مطالعه تطبیقی تأثیر معماری بیوفلیک در طراحی خانه‌های سنتی و مدرن (مطالعه موردی: شهر ‏گرگان)‏

دوره 10، شماره 40، آذر 1399، صفحه 535-555

محمد رضا قربانی پارام؛ سیروس باور؛ هادی محمودی نژاد


ارزیابی معماری همساز با اقلیم جزیره قشم به روش ترجونگ-ماهانی در عصر گرمایش جهانی

دوره 9، شماره 34، خرداد 1398، صفحه 65-81

آمنه بن شمس؛ امیر گندمکار؛ هوشمند عطائی؛ حمید صابری