کلیدواژه‌ها = بخش مرکزی
تبیین تحولات کاربری اراضی روستاهای بخش مرکزی شهرستان رشت در دو دهه اخیر(1395-1375)

دوره 12، شماره 47، تیر 1401، صفحه 12-26

10.22034/jgeoq.2022.208777.2198

اعظم تهمتن؛ محمدباسط قریشی؛ تیمور آمار؛ نصراله مولائی هشجین


تبیین تحولات کاربری اراضی بخش مرکزی شهرستان رشت در دو دهه اخیر(مطالعه موردی:دهستان پیربازار)

دوره 11، شماره 45، دی 1400، صفحه 83-95

10.22034/jgeoq.2021.141771

اعظم تهمتن؛ محمد باسط قریشی؛ تیمور آمار؛ نصراله مولائی هشجین


تبیین زیست‌پذیری بخش مرکزی کلانشهر تبریز با رویکرد آینده‌نگاری

دوره 10، شماره 38، خرداد 1399، صفحه 547-565

علیرضا صدیقی اقدس؛ بختیار عزت پناه؛ بشیر بیگ بابایی