کلیدواژه‌ها = هویت
تبیین الگوهای کاهش آسیب پذیری هویت فرهنگی، اجتماعی شهرک اکباتان تهران

دوره 11، شماره 44، مهر 1400، صفحه 241-259

10.22034/jgeoq.2021.136681

حمیده استرابی آشتیانی؛ ایرج اعتصام؛ حمید ماجدی


بررسی نقش بناهای تاریخی در بازآفرینی پایدار و ارتقاء هویت شهری (مورد پژوهی: میدان مرکزی و تاریخی رشت)

دوره 10، شماره 40، آذر 1399، صفحه 1-15

سیده کهربا سیدبرنجی؛ سید محسن حبیبی؛ منوچهر طبیبیان


بررسی مولفه های شاخص منظر بوم گرا در هویت بخشی به محیط در اقلیم گرم و مرطوب ( مورد مطالعه : بندر کنگ )

دوره 10، شماره 40، آذر 1399، صفحه 623-637

محیا رنجبران؛ جمال‌الدین مهدی نژاد؛ باقر کریمی؛ محمود جمهیری


جایگاه الگوهای رفتاری روستاییان در شیوه‌های نوسازی کالبدی روستا

دوره 9، شماره 36، آذر 1398، صفحه 289-302

بتول شمس‌الدین؛ آزاده شاهچراغی؛ حمید ماجدی


تحولات قومی در مرزهای ایران قبل و بعد از جنگ تحمیلی:ابعاد و راهکارها

دوره 8، شماره 31، شهریور 1397، صفحه 31-54

علی عادلی؛ سروش فتحی؛ نیر پیراهری


ارتقای هویت روستاها از طریق ایجاد المان ها و نشانه ها

دوره 6، شماره 24، آذر 1395، صفحه 99-108

حسین دارایی؛ علیرضا عبداله زاده فرد